• HABERLER
 • SERVİS 1
 • SERVİS 3
 • FİNANSİF
 • İNTERAKTİF
 • HESAP
 • DİĞER
Keşan Belediye Meclisi 6 Haziran’da Toplanacak

Keşan Belediye Meclisi 6 Haziran’da Toplanacak

ABONE OL
3 Haziran 2024 22:10
Keşan Belediye Meclisi 6 Haziran’da Toplanacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Keşan Belediye Meclis Toplantısı 6 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak toplantıya, Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yapacak.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şöyle:

 1. Belediyemizin birikmiş borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere; a) 15.000.000,00TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 15.000.000,00TL 36 ay vadeli kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZCAN’ a yetki verilmesi, b) Kullanılacak olan 15.000.000,00TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) kredi için, İller Bankası’ndan (İlbank A.Ş.) ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması amacıyla Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZCAN’ a yetki verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.
 2. Mülkiyeti belediyemize ait olan ve belediyemiz meclis kararları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz tahsisleri yapılan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların belediyemizin devlete ait vergi, borçlarına mahsuben, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun’un geçici 8. maddesine göre kurulacak komisyon tarafından takdir edilecek değer üzerinden, İlgili Bakanlığın onayı ile Hazine adına takyidatsız olarak tescil edilmesi yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Op.Dr.Mehmet ÖZCAN’a verilmesi hususunun meclisce görüşülmesidir.
  (1). Yukarı Zaf.Mahallesi 1315 ada 1 parselde kayıtlı üzerinde Gençlik Merkezinin bulunduğu 14.739,71 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
  (2). Yukarı Zaf.Mahallesi 1320 ada 1 parselde kayıtlı üzerinde iki katlı betonarma spor tesisi bulunan 6.650,15 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
  (3). Yukarı Zaf.Mahallesi 1319 ada 1 parselde kayıtlı imar planlarında ortaöğretim alanı olarak ayrılmış 6.498,20 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
  (4). Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 171 ada 4 parselde kayıtlı imar planlarında ilköğretim alanı (İnönü Okulu) olarak ayrılmış 2.681,89 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
  (5). Büyük Cami Mahallesi 530 ada 24 parselde kayıtlı imar planlarında ortaöğretim alanı (Abdül Şavur İlköğretim okulu) olarak ayrılmış 3.976,26 m2 yüz ölçümlü taşınmaz
  (6). İzzetiye Mahallesi 104 ada 5 parselde kayıtlı imar planlarında okul alanı olarak ayrılmış 3.715,01 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
  (7). Yukarı Zaf.Mahallesi 234 ada 11 parselde kayıtlı üzerinde Cami bulunan 519,06 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
  (8). İzzetiye Mahallesi 119 ada 7 parselde kayıtlı üzerinde Cami bulunan 601,05 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
  (9). Paşayiğit Mahallesi 142 ada 7 parselde kayıtlı üzerinde Cami bulunan 265,73 m2 yüz ölçümlü taşınmaz.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75/a madde hükümlerine göre, diğer mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet işbirliği projeleri kapsamında, protokol düzenlemek, imzalamak ve protokolle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZCAN’ a tam yetki verilmesine ait Yazı İşleri Müdürlüğümüzün 31.05.2024 gün ve 66497 sayılı yazısının Meclis tarafından görüşülmesidir.
 4. Belediyemiz ve Keşan Kaymakamlığı arasında 04.08.2023 tarihinde yapılan protokol ile 10 yıllığına 03.08.2033 tarihine kadar kiralanan İlçemiz Mecidiye Köyü, Harmantepe Mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 766 parsel numaralı taşınmazın protokole ekli krokide yerleri işaretli 2.187,00 m2’lik kısmına 60 adet şezlong, 3’er m2’lik 10 adet WC, 3’er m2’lik 10 adet giyinme kabini, 3’er m2’lik 10 adet duş kabini ve 6’şar m2’lik 5 adet büfe alanının; 03.08.2033 tarihine kadar kiralama ihalesine çıkartılmasının Meclis tarafından görüşülmesidir.
 5. Keşan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 02/05/2024 tarih ve E.2024050211453717391 sayılı yazısına ve İdaremiz ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan EDS ( Elektronik Denetleme Sistemi) ilişkin protokole esas 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16.maddesinin uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 11. Maddesinin 2. Bendi kapsamında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) ve (b) bentleri gereğince, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmek üzere araç alımı ya da araç bedelinin nakdi yardım olarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne aktarılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 6. S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 7. S.129 No.lu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 8. S.99 No.lu Öz İzzetiye Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 9. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının halk pazarının kurulduğu gün hariç olmak üzere ücretli parkomat alanı olarak belirlenmesi Mayıs ayı Meclisimizce kabul edilerek komisyona havale edilmiş olup, ücret tarifelerine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ile üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır
 11. Zabıta Müdürlüğümüze dilekçe ile başvuruda bulunan Zehra POYRAZ KARADAŞ adlı vatandaşımız, İzzetiye Mah. Zahireciler Cad. no:54/2A adresinde bulunan işyerinin, içkili yerler bölgesine alınmasını talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir. Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
 12. Belediyemiz iştirakleri olan Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti. ile Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, 2024 yılında yapacakları bütün genel kurul toplantılarında Belediyemizi temsilen, Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZCAN’ ın görevlendirilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 13. Belediyemiz iştiraki olan Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne, Müdür olarak Keşan Belediyesinin atanması ve Belediyemizi temsil etmek üzere müdür ataması/görevlendirilmesi yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 14. Belediyemiz Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği 22. maddesi 6. fıkrası içerisinde geçen “değiştirilecek araç, bu yönetmelik hükümlerine haiz ise Encümen kararı ile araç değiştirebilirler” cümlesinin; uygulamada yaşanan zorluklardan dolayı Yönetmelikten çıkartılarak, Belediye Başkanlığımızın 31.05.2024 gün ve 66511 sayılı yazısında belirtilen paragrafın, Yönetmeliğin 22. maddesi içerisine 8.fıkra olarak eklenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 15. İlçemiz ve mücavir alanlarımızda kullanılmakta olan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin, artan maliyetler dolayısı ile yeniden güncellenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
 16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısı ve Yeni Mescit Mahalle Muhtarlığından gelen 19.04.2024 tarihli dilekçeye istinaden, Yeni Mescit Mahallesi adının Yörük Mahallesi olarak değiştirilmesi talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.
 17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, Yeni Mescit Mahallesi, 136 ada 39 numaralı parselin park olan fonksiyonunun kaldırılması talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.
 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, Aşağı Zaferiye Mahallesi, 924 ada 8 numaralı parselin park alanında kalan kısmı için takas talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.
 19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, Yukarı Zaferiye Mahallesi, 1268 ada, 17 numaralı parsel için fonksiyon değişikliğine ilişkin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.
 20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, “Keşan Merkez 1. Etap Blok Yapı Nizamına İlişkin Plan Notu ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Meclis tarafından görüşülmesidir.
 21. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, “Keşan (Edirne) Kuzey Batı ve Güney Bölgeleri 3. Etap Küçük Sanayi Alanları Plan Notu ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Meclis tarafından görüşülmesidir.
 22. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 31.05.2024 gün ve 66602 sayılı yazısı ile Mustafa Başar ENGİN tarafından gelen bağış dilekçesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

Dilek ve temenniler

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.